Se busca un hombre 244/02


46-(0)46173t10óll Back To Top.
(Herdeiros de ) 71,88 71, A50700464 Pérez Nodar, Javier Maluenda de Cabo, Margarita 24,95 24, NH43F Pérez Fernández, Constantino Nodar Ferradans,.
Que simultaneamente ao trámite sinalado no mujer madura busca quito parágrafo anterior, buscar pareja gratis venezuela e para os efectos previstos no artigo.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios.Viario 231, NH43F, maceira Fernández, Elda, martínez Vilasante, Manuel Antonio 175,78, viario 175, A50700496, castelao Alvela, Francisco Javier 414,1 Viario 414,1 5 15090A50700485 Alvela González, José 91,79 Viario 91, A50700484 Pallarés Valdés, María Teresa 244,02 Viario 244, NH43F Casal Munín, Juan B Silva Fernández, María.Treito: San Gregorio-Rozadela (concello de Vedra).q.eooca, de, descübridentos, fqwrre ltrf, y I, alhambra.Solo núcleo urbano (fóra de aliñacións).Anexo, relacion de bens, dereitos e propietarios afectados.
De acordo co establecido no artigo.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de construción.
Os beneficios esperados con esta iniciativa son, entre outros, a mellora da mobilidade, a mellora da calidade do aire, da saúde, da igualdade e benestar da economía, do patrimonio e do urbanismo.
Tendo en conta este precepto, a Xunta Galicia elaborou a «Estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia entre cuxos obxectivos está o fomento dos sistemas de transporte alternativos aos motorizados, que permitan minimizar as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais.
Antecedentes: O artigo.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e o artigo.2 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, determinan que os espazos destinados a sendas para.3490, no lugar de San Gregorio, ambos os lugares pertencen á parroquia de San Mamede de Ribadulla-concello de Vedra; así a totalidade das actuacións consideradas, englóbanse integramente dentro do término municipal de Vedra (A Coruña).Francisco Menéndez Iglesias, director da Axencia Galega de Infraestruturas.Santiago Compostela, 2 de maio de 2018." : '!-i'3"-1;.



Proxecto de construción, itinario peonil e ciclista na AC-241.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap